Mobile  |   Back to my City Page  |   Sign In / Register   |   report profile   |   Bookmark and Share   


Contest Resources

Inoka's Contacts

view Inoka's all contacts

  Home  
 
  Classified Ads  
 
  Photos  
 
  Videos  
 
  Contacts  
Inoka Wijesuriya

SWORN TRANSLATOR 

දිවුරුම් දුන් භාෂා පරිවර්තක

 

SINHALA – ENGLISH TRANSLATIONS UNDERTAKEN 

සිංහල - ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන භාරගනු ලැබේ.

 

• Birth Certificates - උප්පැන්න සහතික

• Marriage Certificates - විවාහ සහතික

• Legal Documents - නීතිමය ලියවිලි

• Deeds - ඔප්පු

• Academic / Professional Certificates - අධ්‍යාපන /වෘත්තිමය සහතික

• Bio Data / CV - ජීව දත්ත

• Scientific Documents - විද්‍යාත්මක ලියවිලි

• Visa- related Documents - වීසා සම්බන්ධ ලියකියවිලි

 

Contact: 0773742280

Sworn Translator, 

Inoka. U. E. Wijesuriya, B.Sc. (Chem) Hons. 

Cotta Road,

Rajagiriya.